Gå til innhold

Helsestasjon 0-5 år

Søknadfrist:

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Tjenesten er et tilbud om:

 • barnevaksinasjoner
 • helseundersøkelser
 • forebyggende psykososialt arbeid
 • opplysningsvirksomhet
 • hjemmebesøk
 • samarbeid om habilitering av barn med spesielle behov

Vaksinasjoner følger nasjonalt vaksinasjonsprogram.
Helsestasjonen kan også gi tilbud om foreldreveiledning, f.eks. søvnproblemer, samspillsproblematikk, adferdsproblemer hos barnet.

Målgruppe

Alle i aldersgruppen 0-5 år.

Vilkår

Tjenesten gjelder for personer i aldersgruppen 0-5 år.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Når du har født et barn, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid for enten hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Kontakten opprettes på bakgrunn av fødselsmelding. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet.

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

Har du søkt helse- og omsorgstjenester fra kommunen, kan du klage på avgjørelsen (etter pasient- og brukerrettighetsloven):

 • Fristen for å klage er fire uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen beskriver du hvilket forhold du klager på og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer.
 • Dersom vedtaket ikke blir endret, kan du klage til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av helsetjenesten du mottar:

 • Send klagen til den instansen som yter tjenesten, slik at saken gis mulighet til å bli løst på laveste nivå.
 • Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, kan du klage til Fylkesmannen.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

Pris:
Tjenesten er gratis.

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Helsestasjon, barselgruppe, helsesøster, helsetjenester
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Helsesøster
Ine Brandbu 95792011

Helsesøster
Trine S Norsted 947 92 567
 
Jordmor
Helene Øgaard  996 13 710  

Praktisk informasjon