Gå til innhold

Demenskoordinator

I Hvaler kommune finnes det en demenskoordinator en dag i uken: onsdager 08.00-15.00.

Demenskoordinatoren heter Camilla Aasen og kan treffes på telefon 69 37 54 25.

Det er også mulig å ringe hjemmesykepleien, da koordinatoren er å treffe på jobb der ellers i uken.

Du kan ta kontakt direkte om du selv har, eller noen av dine nærmeste har en demenssykdom.

Du kan ta kontakt selv, eller be fastlegen eller hjemmesykepleien ta kontakt.

Du kan få hjelp i forhold til:

  • Å kartlegge symptomer og problemer knyttet til hukommelsesvanskeligheter.
  • Informasjon om hjelpetilbud, og til å finne praktiske løsninger i hverdagen.
  • Samtale/veiledning/ noen å snakke med angående utfordringer demenssykdommen gir.

Her kan du lese om pårørendeskolen.

Publisert
22.12.2015
Sist endret
25.10.2016

Kontaktinformasjon

Demenskoordinator i Hvaler kommune
Camilla Aasen (geriatrisk sykepleier)
Tlf: 69375425

Praktisk informasjon