Gå til innhold

Eierseksjonering

Søknadfrist:

Søknader behandles fortløpende.

Innholdsfortegnelse

Beskrivelse

Eierseksjonering er en måte å dele opp eierinteressene i en eiendom på når vanlig tomtedeling er praktisk vanskelig.

Eierseksjonering egner seg blant annet for oppdeling av boligblokker og horisontaldelte to- og firemannsboliger.

En eierseksjon er en egen juridisk enhet som kan omsettes og belånes uavhengig av resten av eiendommen eller bruksenhetene.

Målgruppe

Hus- og bygningseiere

Vilkår

For å få etablert en seksjon, må bruksenheten(e) være godkjent etter plan- og bygningslovens regler for det formålet den skal tjene.

Når det gjelder eksisterende bygninger, innebærer dette at pålagte bygningsmessige tiltak må være gjennomført før seksjonering kan skje.

 • Det må knyttes enerett til bruk av bruksenheten.
 • Bruksenhetens hoveddel må være en klart avgrenset og sammenhengende del av en bygning på eiendommen.
 • Inndelingen må gi en formålstjenlig avgrensing av hver bruksenhet.

Samarbeidspartnere

Veiledning

Kommunen kan kontaktes for å få hjelp til å søke om eierseksjonering.

Følgende må vedlegges søknaden:

 • plantegninger 
 • situasjonsplan - kart over eiendommen som skal seksjoneres 
 • vedtekter 
 • navneliste over beboere

Søknadsskjema

Saksbehandling

Klage

 • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
 • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
 • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
 • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

Kontaktinformasjon

Annen informasjon

[Missing text /SSP/Tjenestebeskrivelser/pagesaved for no]

Søkeord

Seksjonering, eierseksjonering, reseksjonering, salg, kjøp, inndeling, oppmåling, kjøp, salg, tinglysing, bygningseier, hus, eiendom, boligblokk, horisontal, tomannsbolig, firemannsbolig, utskillelse, juridisk enhet, bruksenhet, boilg, seksjon, enerett
Publisert
10.11.2009
Sist endret
17.10.2012

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon