Gå til innhold

Radon

Målinger som er utført i Hvaler kommune viser at Hvaler ligger i et område med høye radonverdier.

Årsaken er at granitten på Hvaler inneholder mye uran som spaltes til blant annet det radioaktive stoffet radongass. Radon er helseskadelig ved at radongassen i boligen din gir en risiko for lungekreft. Av ca. 1800 lungekrefttilfeller i Norge pr år, mener man at radon er en medvirkende årsak til ca 250 av tilfellene.

Det anbefales at radonmålinger gjøres når inneluften i boligen er mest mulig stabil, altså når vinduer og dører er mest mulig lukket. Anbefalt måleperiode er derfor 1. oktober til 1. april. Da tiltaks- og maksimumsgrensen i strålevernforskriften er gitt på bakgrunn av snittverdier over et år, er det viktig å måle over en lang periode. Anbefalt måleperiode er derfor satt til 8 uker.

Radonnivået i det enkelte hus er avhengig av lokale forhold, sprekker i fjell og ventilasjon. I praksis kan det medføre at to nabohus har stor forskjell på radonnivået. Eneste sikre måte å få kunnskap om radonnivået i huset ditt på er derfor å måle.

Enkelt å måle
For å finne ut verdien i din egen bolig kan du bestille et radondosimeter bl.a. på servicetorget. Du kan henvende deg til servicetorget på telefon 69375000, eller komme innom på rådhuset, Storveien 32, Skjærhallen. Du kan også finne private firmaer via Statens stråleverns hjemmeside.

Når du mottar dosimeteret følger det med veiledning og registreringsskjema. Se youtube-video: Hvordan måle radon hjemme

Måletiden skal være minst 2 måneder. Måleren bør være i det eller de rommene som benyttes mest, og helst i 1. etg, nært grunnen.

Husk at dosimeteret skal leveres til Eurofins Radon Testing i Sverige. Resultatet av prøvene vil bli sendt direkte hjem til deg. Analysen av resultatet tar vanligvis en til to uker, men i høysesong må du forvente litt lengre tid.

NB: Hvis du ønsker å etterlyse resultatet må du huske å notere ned strekkodenummer på dosimeteret. Dette må du oppgi ved henvendelse pr telefon, e-post, etc.

Bestiller du dosimeter via Servicetorget koster det kr 300 + mva. pr. dosimeter.

Radon i vann
På Hvaler er det fortsatt en del som har brønnvann. Les hva Statens strålevern sier om radoninnhold i vann.  Statens strålevern sine sider
Får du målt høye radonkonsentrasjoner i inneluften og har brønn, bør du altså måle radonnivået i vannet i tillegg. Kanskje det er årsaken til ditt radon-problem. Eller om du bare vil sjekke om vannet du bruker inneholder radon.
Utstyr for radonmåling i vann får du ved å henvende deg til servicetorget på telefon 69375000 eller kom innom.

Endrede anbefalinger
Statens strålevern har vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Strålevernet anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Videre anbefaler Strålevernet at radonnivåer alltid skal være lavere enn en maksimumsgrense på 200 Bq/m3. Les mer om dette på Statens strålevern sine hjemmesider.

Kommunen gir råd om tiltak
Både når du skal bygge nytt hus og i eksisterende boliger er det relativt enkelt å gjøre tiltak mot radon. I nye hus gjøres det lettere enn i eksisterende. Får du for høye verdier av radon i boligen vil kommunen kunne gi råd om tiltak. Det er imidlertid huseieren som må stå for kostnadene og kontakte eventuell faghjelp.

Ligger huset ditt på fjell, er vårt råd til deg som huseier å iverksette måling så snart som mulig. Dette gjelder også dersom du som følge av høye radonnivåer, har gjennomført tiltak. Det er viktig å forsikre seg om at man etter tiltak har et lavt radonnivå.

Leier du ut bolig?
Hvis du leier ut bolig må du måle radon så raskt som mulig. Etter 1. januar 2014 må alle utleieboliger oppfylle kravene til radon i ny strålevernforskrift. Radonnivået skal være så lavt som det er praktisk mulig å få til, og aldri over 200 Bq/m3. Tiltaksgrensen er 100 Bq/m3.

Se statens strålevern sitt infoblad om radon i utleieboliger

Publisert
06.03.2017
Sist endret
06.03.2017

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon