Gå til innhold

Kjøpe hytte på Hvaler?

Har du lyst å virkeliggjøre drømmen om hytte på Hvaler? Dessverre er det ikke alt som kalles “hytte på Hvaler” på eiendomsmarkedet som virkelig er en hytte på Hvaler. Hvaler har 4700 hytter. Disse er i kommunens register bygninger registrert som fritidsbolig. En hytte er altså noe annet enn en bolig, sjøbod, anneks eller uthus. Les dette først så kanskje du kan unngå ubehagelige overraskelser.

"Hus og hytte i et"

Loven skiller på bolig og fritidsbolig. Dette reguleres gjennom boplikt i hht Konsesjonsloven og gjennom registrert bruk av bygningen i hht plan- og bygningsloven. En bolig på Hvaler omfattes normalt av boplikt. Les mer om boplikten her. I tillegg er det i hht kommuneplanen normalt ikke tillatt å endre bruken av en bolig til fritidsbolig.

Sjøboder og andre uthus

En sjøbod er et lagerlokale. Sjøboder kan ikke brukes til varig opphold, for eksempel som stue, kjøkken eller soverom. Bruksendring fra sjøbod til hytte tillates ikke. Sjøboder kan altså ikke ominnredes eller brukes som hytte.

Turistanlegg

På Hvaler finnes flere turistanlegg, det vil si utleiehytter som drives som et felles anlegg. Bruksendring til private hytter tillates ikke i turistanlegg.

Hyttetomt

Det finnes ca 800 ubebygde hyttetomter på Hvaler. De aller fleste av disse har siden 1970-tallet vært rammet av et byggeforbud. Rett å bygge hytte i gamle godkjente disposisjonsplaner er videreført i kommuneplanen. Disse områdene finnes bl a på Holtefeltet på Kirkeøy og noen særskilt angitte steder på Søndre Sandøy. I kommuneplanen som ble vedtatt våren 2011 vises det mulighet for fortetting i fem eksisterende hytteområder. Les mer om hyttefortetting her. Ellers opprettholdes byggeforbudet på de eksisterende ubebygde hyttetomtene. I hht gjeldende kommuneplan er det heller ikke mulig å etablere nye hyttetomter andre steder i kommunen.

Rett til båtplass eller båtfeste

 Mange hytter har en tinglyst rett til båtplass, båtfeste eller brygge. Hvis eiendommen har en brygge bekrefter den tinglyste retten dette. For å etablere en ny brygge holder det imidlertid ikke med en tinglyst rett. I tillegg til den privatrettslige avtalen en tinglyst rett er, kreves byggetillatelse. Dette vil normalt bare kunne gis for brygger som i kommuneplanen er vist som område for småbåtanlegg. De fleste tinglyste rettighetene for båt ved hytter ligger i LNF-område der det er byggeforbud for bl a brygger.

Publisert
18.10.2011
Sist endret
20.10.2011

Kontaktinformasjon

Servicetorget

Tlf. 69375000

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdager og torsdager fra kl 12.00 – 15.00.Praktisk informasjon