Gå til innhold

Marine naturtyper med stor verdi

Havforskningsinstituttet har gjort en registrering av viktige marine naturtyper. Resultatet finnes i form av digitale kart på Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside.

www.dirnat.no

Utvidelser av brygger og etablering av sjøledninger bør unngås det er registrert viktige marine naturtyper som f eks ålegress og bløtbunnsområder.

Les mer om ålegress

Les mer om bløtbunnsområder

Publisert
30.09.2010
Sist endret
30.09.2010