Gå til innhold

Marine naturtyper med stor verdi

Havforskningsinstituttet har gjort en registrering av viktige marine naturtyper. Resultatet finnes i form av digitale kart på Direktoratet for naturforvaltnings hjemmeside.

www.dirnat.no

Utvidelser av brygger og etablering av sjøledninger bør unngås det er registrert viktige marine naturtyper som f eks ålegress og bløtbunnsområder.

Les mer om ålegress

Les mer om bløtbunnsområder

Publisert
30.09.2010
Sist endret
30.09.2010

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon