Gå til innhold

Ansvarsrett - endringer fra 1.jan 16

Fra 1.jan 2016 ble det noen endringer når det gjelder ansvarsrett.

Fra 1.1.2016 skjedde det endringer i regelverket som får betydning for kommunens saksbehandling av byggesaker og hvilken dokumentasjon kommunen skal motta.

Direktoratet for byggkvalitet har informasjon om dette på sine hjemmesider. De har blant annet laget en kortversjon av en pressemelding som kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner holdt i forbindelse med lovendringen.

Det finnes også en huskeliste for foretak som skal erklære ansvar.

Fra 1.1.2016 innføres det et nytt godkjenningsmerke for foretak som får sentral godkjenning etter nye vilkår fra 1.1.2016.

Det kan medføre reaksjoner hvis du gir uriktige opplysninger.

Publisert
14.12.2015
Sist endret
08.03.2016