Gå til innhold

Fritidsbebyggelse i LNF-områder

Det ligger en rekke hytter i LNF-områder der det er byggeforbud. Denne bebyggelsen skal som utgangspunkt ikke endres. Dispensasjon fra byggeforbudet kan vurderes dersom bl.a. fordelene er klart større enn ulempene. Temaer som er viktige å vurdere er bl.a. innlegging av vann og avløp, eksponering og samling av bygningsmassen. Dette er ment å styrke friluftslivets vilkår og å bevare naturmiljøet.

Retningslinjer for fritidsbebyggelse i LNF-områder skal legges til grunn ved vurdering av evt. dispensasjon. Retningslinjene styres i tillegg til generelle retningslinjer av hvorvidt området er innenfor 100-m-beltet, nasjonalparken eller andre hensynssoner.

Det betyr at det samlede settet retningslinjer utgjør en kombinasjon av følgende kategorier:

A. generelle retningslinjer

+

B. retningslinjer for bebyggelsens størrelse

+

C. retningslinjer for bebyggelse fra før 1940

Publisert
24.05.2011
Sist endret
24.05.2011