Gå til innhold

Fritidsbebyggelse i LNF-områder

Det ligger en rekke hytter i LNF-områder der det er byggeforbud. Denne bebyggelsen skal som utgangspunkt ikke endres. Dispensasjon fra byggeforbudet kan vurderes dersom bl.a. fordelene er klart større enn ulempene. Temaer som er viktige å vurdere er bl.a. innlegging av vann og avløp, eksponering og samling av bygningsmassen. Dette er ment å styrke friluftslivets vilkår og å bevare naturmiljøet.

Retningslinjer for fritidsbebyggelse i LNF-områder skal legges til grunn ved vurdering av evt. dispensasjon. Retningslinjene styres i tillegg til generelle retningslinjer av hvorvidt området er innenfor 100-m-beltet, nasjonalparken eller andre hensynssoner.

Det betyr at det samlede settet retningslinjer utgjør en kombinasjon av følgende kategorier:

A. generelle retningslinjer

+

B. retningslinjer for bebyggelsens størrelse

+

C. retningslinjer for bebyggelse fra før 1940

Publisert
24.05.2011
Sist endret
24.05.2011

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon