Gå til innhold

Mudring og havne- og farvannsloven

Mudring og evt. dumping i sjøen må avklares i forhold til havne- og farvannsloven. Dette gjøres av virksomhet Havn i Hvaler kommune. For mest effektiv behandling bør søknad om tillatelse etter havne- og farvannsloven sendes direkte til virksomhet Havn.

Søknaden skal inneholde grundig beskrivelse av tiltaket og hvordan det er tenkt utført. Tiltaket skal tegnes inn på kart i målestokk 1:1000 der dette finnes. Dersom ikke, skal kart i målestokk 1:5000 benyttes. Dette er nødvendig for kommunen skal kunne vurdere tiltakets betydning for ferdsel og sikkerhet. Søknaden må være datert og underskrevet.

Dersom søknaden sendes byggesaksavdelingen vil denne oversende søknaden til virksomhet Havn, men dette kan ta noe tid.

Lovverk

Link til havne- og farvannsloven

Publisert
30.09.2010
Sist endret
30.09.2010

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon