Gå til innhold

Mudring og forurensingsloven

Mudring og dumping må avklares i forhold til forurensningsloven. Dette gjøres av miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold, miljøvernavdelingen. Fylkesmannen i Østfold har tlf 69 24 70 00.

Link til Fylkesmannen i Østfold

Lovverk

  • Forurensningsforskriften kapittel 22 om mudring og dumping. Link
  • Forurensningsloven § 11 om tillatelse. Link
Publisert
30.09.2010
Sist endret
30.09.2010

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon