Gå til innhold

Brygger

Utvidelse av eksisterende, og etablering av nye adkomstbrygger skal som hovedregel ikke tillates, men dispensasjoner kan vurderes der endring/tiltaket fører til en bedret situasjon, for eksempel gjennom redusert omfang/inngrep og samling av flere enkeltbrygger til fellesanlegg. I tillegg til søknad om dispensasjon kreves vanlig søknad om byggetillatelse. Les mer om dispensasjon.

For bryggeanlegg som har 10 båtplasser eller mer kreves at det utarbeides en detaljplan før man kan søke om byggetillatelse. Les mer om detaljplan

Mange steder er det registrert verneverdig natur. Der det er registrert verneverdige marine naturtyper vil det normalt ikke tillates utvidelser av bryggeanlegg eller mudring.

Mer informasjon om verneverdige marine naturtyper

Mudring

Mudring og dumping er tiltak som kan kreve tillatelse fra flere lovverk.

Forhåndskonferanse/veiledning

Trenger du hjelp for å avklare ting i forhold til lover og regler kan det være nyttig å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning. Kommunens Servicetorg kan svare på enkle generelle spørsmål knyttet til din byggesak. Ønsker du å avtale tid for en formell forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen må dette skje skriftlig eller ved å kontakte byggesaksbehandler direkte i telefontiden. Les mer om forhåndskonferanse.

Byggesaker/dispensasjonssaker

Byggesaksavdelingen har telefontid og besøkstid mandag, tirsdag og torsdag i tidsrommet 1200 -1500. Har du fått tildelt saksbehandler, kan denne kontaktes pr e-post via mailto:postmottak@hvaler.kommune.no. Husk å påføre saksnummer eller gårds- og bruksnummer/festenummer, eller ringe i dennes telefontid. Se vaktliste for når din saksbehandler har telefontid. Servicetorget kan også være behjelpelig med å formidler kontakt med saksbehandler.

Alle byggesaker behandles fortløpende av byggesaksavdelingen, og innenfor lovbestemte behandlingsfrister som er henholdsvis 3 uker til 3 måneder avhengig av søknadsform. Dispensasjonssøknader er det ikke lovbestemte behandlingsfrister for, og saksbehandlingstiden for disse vil derfor være varierende. Normalt behandles disse innen 6 – 9 måneder.  Din sak behandles så raskt som mulig, og dersom saksbehandler trenger ytterligere opplysninger i forbindelse med din byggesak, vil saksbehandler kontakte søker. Når saksbehandlingen er over vil du motta skriftlig vedtak.

Publisert
30.09.2010
Sist endret
26.08.2016

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon