Gå til innhold

Bolig

Oppføring av ny bolig eller vesentlig ombygging av eksisterende bolig krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20 - 1.

Søknaden til kommunen skal inneholde nødvendige og tilstrekkelige opplysninger for kommunens saksbehandling. Hva som er nødvendig vil variere avhengig av tiltakets omfang og hvor det skal etableres.

Søknadsprosess

Informasjon om søknadsprosessen og hvilke krav som stilles til søker finner du på Bygg Søk. Her finner du også informasjon om dokumentasjonskrav for søknader.

Forhåndskonferanse/veiledning

Trenger du hjelp for å avklare ting i forhold til lover og regler kan det være nyttig å ta kontakt med kommunens byggesaksavdeling for veiledning. Kommunens Servicetorg kan svare på enkle generelle spørsmål knyttet til din byggesak. Ønsker du å avtale tid for en formell forhåndskonferanse med byggesaksavdelingen må dette skje skriftlig eller ved å kontakte byggesaksbehandler direkte i telefontiden. Les mer om forhåndskonferanse.

Byggesaker/dispensasjonssaker

Byggesaksavdelingen har telefontid og besøkstid mandag, tirsdag og torsdag i tidsrommet 1200 -1500. Har du fått tildelt saksbehandler, kan denne kontaktes pr e-post via mailto:postmottak@hvaler.kommune.no. Husk å påføre saksnummer eller gårds- og bruksnummer/festenummer, eller ringe i dennes telefontid her: Telefonvakt byggesak. Se vaktliste for når din saksbehandler har telefontid. Servicetorget kan også være behjelpelig med å formidler kontakt med saksbehandler.

Alle byggesaker behandles fortløpende av byggesaksavdelingen, og innenfor lovbestemte behandlingsfrister som er henholdsvis 3 uker til 3 måneder avhengig av søknadsform. Din sak behandles så raskt som mulig, og dersom saksbehandler trenger ytterligere opplysninger i forbindelse med din byggesak, vil saksbehandler kontakte søker. Når saksbehandlingen er over vil du motta skriftlig vedtak.

Planstatus

I arealplanene kan det finnes bestemmelser som regulerer utnyttelsen av arealer. Det finnes to nivåer med planer, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Tiltaket skal være i samsvar med hva som står i både kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det finnes bl a et krav om at det skal være utarbeidet en reguleringsplan for området før man kan innvilge byggetillatelse.

For å se om eiendommen omfattes av reguleringsplan se kommunens kart, søk opp eiendommen og velg karttype/kartlag reguleringsplan. Lenk til kommunekartet.

For å se kommuneplanens føringer se kommunekartet, søk opp eiendommen og velg karttype/kartlag kommuneplan eller les mer om kommuneplanen her.

Vedtekter

Kommunen har vedtekter til noen bestemmelser i Plan- og bygningsloven. En vedtekt er en lokal forskrift eller bestemmelse knyttet til en lov. Se vedtektene her.

Dispensasjon

Hvis tiltaket ikke er i samsvar med lov, forskrift, kommuneplan, reguleringsplan eller lignende, kan det være aktuelt å søke om dispensasjon fra bestemmelsen. Les mer om dispensasjon her.

Søknad på nett

Via Byggsøk kan du fylle ut og sende søknader elektronisk. Se selvbetjeningsboksen på høyre side eller følg lenken til ByggSøk

Publisert
30.09.2010
Sist endret
27.11.2015