Gå til innhold

Bolig

Oppføring av ny bolig eller vesentlig ombygging av eksisterende bolig krever tillatelse etter Plan- og bygningsloven § 20-3, jfr. §20-1.

Søknadsprosess

Informasjon om søknadsprosessen og hvilke krav som stilles til søker finner du på Bygg Søk. 

Trenger du en avklaring rundt hva som er søknadspliktig eller hvor stort du kan bygge, kan du prøve byggekalkulatorene "Hva er søknadspliktig?" og "Hva kan du bygge?".

Planstatus

I arealplanene kan det finnes bestemmelser som regulerer utnyttelsen av arealer. Det finnes to nivåer med planer, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Tiltaket skal være i samsvar med hva som står i både kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det finnes bl a et krav om at det skal være utarbeidet en reguleringsplan for området før man kan innvilge byggetillatelse.

For å se om eiendommen omfattes av reguleringsplan se kommunens kart, søk opp eiendommen og velg karttype/kartlag reguleringsplan. Lenk til kommunekartet.

For å se kommuneplanens føringer se kommunekartet, søk opp eiendommen og velg karttype/kartlag kommuneplan eller les mer om kommuneplanen her.

Dispensasjon

Hvis tiltaket ikke er i samsvar med lov, forskrift, kommuneplan, reguleringsplan eller lignende, kan det være aktuelt å søke om dispensasjon fra bestemmelsen. Les mer om dispensasjon her.

Søknad på nett

Via Byggsøk kan du fylle ut og sende søknader elektronisk. Se selvbetjeningsboksen på høyre side eller følg lenken til ByggSøk

Publisert
30.09.2010
Sist endret
07.11.2017

Kontaktinformasjon

Avdeling byggesak er tilgjengelig tirsdag og torsdag mellom 12.00 og 15.00.

Ta kontakt med servicetorget

Tlf. 69375000

Praktisk informasjon