Gå til innhold

Undersøkelse

Dersom barneverntjenesten vurderer en melding som alvorlig skal barneverntjenesten undersøke saken nærmere. Barneverntjenesten har inntil 3 måneder (i enkelte tilfeller 6 måneder) på å undersøke et barns situasjon for å vurdere om det er behov for å sette i verk tiltak i familien som kan bidra til å bedre situasjonen for barnet. I undersøkelsesperioden snakker barneverntjenesten med barnets foreldre og barnet. I tillegg innhenter vi opplysninger fra offentlige instanser som barnehage, skole, helsestasjon osv.

Undersøkelsen skal i størst mulig grad gjennomføres i samarbeid med familien, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn det formålet tilsier.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
12.10.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon