Gå til innhold

Undersøkelse

Dersom barneverntjenesten vurderer en melding som alvorlig skal barneverntjenesten undersøke saken nærmere. Barneverntjenesten har inntil 3 måneder (i enkelte tilfeller 6 måneder) på å undersøke et barns situasjon for å vurdere om det er behov for å sette i verk tiltak i familien som kan bidra til å bedre situasjonen for barnet. I undersøkelsesperioden snakker barneverntjenesten med barnets foreldre og barnet. I tillegg innhenter vi opplysninger fra offentlige instanser som barnehage, skole, helsestasjon osv.

Undersøkelsen skal i størst mulig grad gjennomføres i samarbeid med familien, og den skal ikke gjøres mer omfattende enn det formålet tilsier.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
12.10.2010

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon