Gå til innhold

Taushetsplikt

Alle ansatte i barneverntjenesten har taushetsplikt. Informasjon om barnet og familien skal ikke spres unødig. Informasjon til samarbeidspartnere gis i samarbeid med, eller etter samtykke fra foreldrene. De ansatte skal ha respekt for deg som enkeltmenneske og behandle deg med verdighet og høflighet.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon