Gå til innhold

Omsorgstiltak

I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig at barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak i hjemmet, og barnet må plasseres utenfor hjemmet. Barnevernet fremmer forslag om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda som er en rettslignende instans som kan vedta tvangstiltak i barnevernsaker. Det er fylkesnemnda som har myndighet til å vedta omsorgsovertakelse og om barnet skal plasseres i fosterhjem eller institusjon etter en grundig gjennomgang av saken. Foreldrene har rett til fri advokatbistand i disse sakene.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon