Gå til innhold

Omsorgstiltak

I noen tilfeller er det ikke tilstrekkelig at barneverntjenesten iverksetter hjelpetiltak i hjemmet, og barnet må plasseres utenfor hjemmet. Barnevernet fremmer forslag om omsorgsovertakelse til fylkesnemnda som er en rettslignende instans som kan vedta tvangstiltak i barnevernsaker. Det er fylkesnemnda som har myndighet til å vedta omsorgsovertakelse og om barnet skal plasseres i fosterhjem eller institusjon etter en grundig gjennomgang av saken. Foreldrene har rett til fri advokatbistand i disse sakene.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon