Gå til innhold

Hjelpetiltak

De aller fleste tiltak barneverntjenesten iverksetter er hjelpetiltak i hjemmet som skal bedre barnets hverdag. Dette kan for eksempel være tiltak som:

 • Råd og veiledning
 • Barnehage
 • SFO
 • Tilsyn
 • Økonomisk støtte til fritidsaktiviteter eller utstyr
 • Støttekontakt
 • Besøkshjem
 • Miljøarbeider i hjemmet
 • MST/PMTO
 • Marte Meo
 • Familieråd
 • Individuell plan
 • Eventuelt andre hjelpetiltak

Barneverntjenesten har også anledning til å plassere barn og unge utenfor hjemmet med foreldrenes samtykke. Hjelpetiltak kan ikke iverksettes uten foreldrenes samtykke.

Ungdom over 15 år må også samtykke til at hjelpetiltak iverksettes.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon