Gå til innhold

Ettervern

Ungdom som har bodd i barneverntiltak i Norge kan få ettervern fram til de fyller 23 år. Selv om barnevernloven slår dette fast, er det ikke noen selvfølge at dette skjer. Det er barneverntjenesten i den enkelte kommune som tar disse avgjørelsene.

Dine rettigheter som barnevernsbarn

På nettsiden ettervern.org finner du stoff om dine rettigheter som barnevernbarn - for eksempel retten til å klage over vedtak du mener er feil. Eller du kan klikke på "Loven", da finner du svar på mange spørsmål om ettervern i barnevernloven. Du finner noen tips om hva som skjer når du skal begynne å flytte for deg selv og hva du kan gjøre for at det skal gå så bra som mulig.

Overgangen til voksenlivet
Når du skal planlegge for overgangen til ditt eget voksne liv, må du tenke - og du må prate med andre så du får forberedt deg godt. Det kan være lurt å dele den tiden som står foran en ungdom inn i tre deler: forberedelse, flytting og oppfølging.

Forberedelse
Tiden før du skal flytte kan du bruke til å forberede deg for å bli voksen, til å finne ut hvor du vil bo og til å finne ut hvor du kan hente støtte og hjelp.

Flytting
Når du flytter, bør du få hjelp fra andre som har vært gjennom det samme selv. Da blir ikke overgangen så stor.

Oppfølging
Når du har flyttet ut er det viktig for deg å ikke bli sittende alene med gleder og strev i hverdagen.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon