Gå til innhold

Er du under 18 år og trenger noen å snakke med?

Om du synes det er vanskelig hjemme kan du snakke med helsesøster eller sosiallærer på skolen din. Du kan også ringe barneverntjenesten på dagtid på tlf: 416 76 532/ 480 67 040 eller barnevernvakta på kveldstid og i helgene på tlf: 952 96 824

Barn og ungdom har egne rettigheter i kontakt med barneverntjenesten. Det er mange barn og ungdom som kommer i kontakt med barneverntjenesten i løpet av oppveksten. Barnevernets oppgave er blant annet å sikre at foreldre gis mulighet og settes i stand til å ta ansvar for egne barn.

Nyttige telefonnummer

  • Røde kors telefonen for barn og unge: 800 33 321
  • Grønn linje for barnehjemsbarn: 800 40 151
  • Homofiles ungdomstelefon: 810 00 277
  • Informasjon om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse: 815 55 201
  • Senter for ungdom, samliv og seksualitet 800 33 866
  • Kirkens SOS: 815 33 300
  • Alarmtelefonen for barn: 116 111

Nyttige linker for ungdom

Nyttige linker til offentlige organisasjoner og etater

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon