Gå til innhold

Enslige mindreårige flyktninger

I desember 2008 vedtok Hvaler kommune å ta i mot flyktinger. Av de som kom til kommunen, var flere under 18 år og kom uten familie. Disse blir omtalt som enslige mindreårige flyktninger. Det er barneverntjenesten i hver enkelt kommune som har ansvar for flyktninger under 18 år som har fått godkjent opphold. Barneverntjenesten åpnet i mars 2009 et bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger på Asmaløy. Etter positive erfaringer vedtok kommunen å åpne flere bofellesskap i kommunen. Totalt er det nå tre bofellesskap i kommunen, et på Vesterøy og to på Asmaløy.

Bofellesskapene har ungdommer i alderen 13 – 19 år. Det er døgnbasert bemanning på hvert av husene. Bofellesskapene skal fungere som et hjem for ungdommene til de er klare for å flytte på egenhånd. Hovedfokuset i bofellesskapene er omsorg, integrering og selvstendiggjøring frem mot å kunne mestre hverdagen som voksen i Norge.

Utover Bofellesskapene driver barneverntjenesten en oppfølgingsgruppe for unge flyktninger som bor utenfor bofellesskapet i Hvaler kommune. Dette fungerer som et ettervern for de som flytter ut av bofellesskapene og for de som flytter rett inn i egen bolig. Ansatte i denne gruppen jobber med å veilede og hjelpe ungdommen til å kunne klare seg på egenhånd og mestre de plikter som forventes av dem.

Kontaktinfo bofellesskapene og utegruppe

Stormusberget
Tlf: 993 18 249
69 37 75 52
Leder: Amund Bjørke tlf: 913 21 910

Tømmerlia
Tlf: 900 13 832
Leder: Gøran Jansson tlf: 468 16 392

Strandbakken
Tlf: Leder: Amund Bjørke tlf: 913 21 910

Oppfølgingsgruppe
Leder: Lisa Solberg tlf: 918 16 183

Publisert
28.09.2010
Sist endret
28.02.2012

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon