Gå til innhold

Besøkshjem

Barneverntjenesten i Hvaler kommune ønsker å komme i kontakt med familier i kommunen som kunne tenke seg å være besøkshjem. Vi jobber for å rekruttere besøkshjem for både hjelpe- og omsorgs-tiltakssaker, med barn i alle aldere, og for enslige mindreårige flyktninger i alderen 14 – 18 år.

Generelt om besøkshjem
Et besøkshjem er et helt vanlig hjem. Et hjem hvor barn og ungdom kan komme på besøk eks. hver 3. eller hver 4. helg, enkelte feriedager og lignende.

Hvem kan bli besøkshjem

  • Trygge og engasjerte voksne som synes det er artig å være sammen med barn og ungdom
  • Varme voksne i en stabil livssituasjon
  • Folk med tid, krefter og god helse
  • Det kreves god vandel

Det er ingen krav til utdanning. Man kan være enslig, par, med eller uten egne barn. Vi bruker tid sammen for å finne ut hvilket barn som passer best for det bestemte besøkshjem.

Hvorfor trenger barn et besøkshjem

  • For å få opplevelser
  • For å få flere gode voksenmodeller eller
  • For å gi foreldrene avlastning

Besøkshjem for enslig mindreårige flyktninger
Barneverntjenesten i Hvaler kommune drifter tre bofellesskap for enslig mindreårige flyktninger i alderen 14 – 18 år. Et viktig fokus for oss er at ungdommene integreres i Hvaler kommune og skaper gode relasjoner i nærmiljøet. Ungdommene som kommer har lite eller ingen kontakt med familien og barneverntjenesten ser det derfor som svært viktig at de får et nettverk som de kan ha videre med seg i livet. Flere av ungdommene har allerede fått besøkshjem og vi opplever at dette er en positiv opplevelse både for dem og for besøksfamilien.

Vi søker etter engasjerte voksne som kunne tenke seg å være besøkshjem for mindreårige flyktninger i kommunen.

Vi tilbyr

  • En kontaktperson å forholde seg til
  • Økonomisk godtgjøring pr. døgn

For ytterligere informasjon, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon: 69 37 50 00

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon