Gå til innhold

Melding

Bekymringsmelding fra privatpersoner
Alle som er bekymret for et barns utvikling eller omsorg kan ta kontakt med barnevernet enten over møte, telefon, eller brev. Privatpersoner kan melde anonymt. Det vil si at melders identitet holdes hemmelig for den familien det gjelder. Barneverntjenesten har plikt til å undersøke saken på vanlig måte.

Barnevernet kan gi melder anonymitet, men anonymitet fritar ikke melder for vitneplikt dersom saken skal behandles i fylkesnemnda.

Ved private meldere gis det vanligvis ikke tilbakemelding til melder og grunnet taushetsplikten har ikke barnevernet lov til å gi ut info om saken til melder.

Meldeplikt for offentlig ansatt
Dersom det er grunn til å tro at et barn blir utsatt for omsorgsvikt, har ansatte i offentlige etater meldeplikt til barnevernet. Dette gjelder for eksempel ansatte i skole, barnehage, PPT, meklere i barnelov- og ekteskapssaker, helsestasjon, leger, osv.

Offentlig ansatte kan ikke kreve anonymitet. Barneverntjenesten sender alltid tilbakemelding på mottatt melding, til offentlige etater.

Ønsker du selv hjelp som foreldre eller barn
Mange foreldre eller barn tar selv kontakt med barneverntjenesten for hjelp. Dersom du ønsker råd og veiledning fra barneverntjenesten kan du ta kontakt med oss på telefon for en anonym og uforpliktende samtale.

Publisert
22.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon