Gå til innhold

Adferdstiltak

En ungdom som har vist alvorlig og gjentatt kriminalitet eller som har et vedvarende rusmisbruk, kan plasseres på institusjon med samtykke. Det er Fylkesnemnda som avgjør om det er grunnlag for en plassering uten samtykke. Foreldre og ungdom har i så fall rett til fri advokatbistand.

Publisert
28.09.2010
Sist endret
29.09.2010

Kontaktinformasjon

Telefon:
Mand. - fred. (08.00 - 16.00) 99 31 82 49
Ved akutt- og krisesituasjoner utenfor
kontortiden kan henvendelse rettes til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt
 tlf: 95 29 68 24

Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Virksomhetsleder:
Beate Pedersen tlf 416 76 532

 

Praktisk informasjon