Gå til innhold
Foto: Tora Klevås
Foto: Tora Klevås

Barnevern

Målgruppe
Barn og unge under 18 år som trenger hjelp.

Barnevernets oppgaver:

  • Undersøke hvordan barnets hverdag er
  • Gi råd og veiledning til familier
  • Gi hjelp som passer best for barn og familier i den situasjonen de er i
  • Samarbeid med andre instanser som kan gi annen hjelp til familien og hjelp med henvisninger


På barnevernet sine sider finner du informasjon om følgende:

Publisert
06.09.2010
Sist endret
03.02.2017

Kontaktinformasjon

Konstituert virksomhetsleder: Amund Bjørke tlf:69375053/99638085


Besøksadresse:
Hvaler barneverntjeneste
Julsebakken 1
1680 Skjærhalden

Postadresse:
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Telefon: 69 37 50 00
Fax: 69 37 51 51

Kontortid: 08:00 – 16:00

Ved akutt- og krisesituasjoner kan henvendelse skje til Fredrikstad og Hvaler barnevernvakt som har åpent hele døgnet utenom vanlig kontortid på tlf: 952 96 824

Praktisk informasjon