Gå til innhold

Informasjon om postliste på nett

Postliste (offentlig journal) inneholder en oversikt over saksdokumenter og korrespondanse til og fra kommunen.

Postlisten kvalitetssikres før den tilgjengeliggjøres, og er normalt tilgjengelig to virkedager etter at inngående brev er mottatt og dokumenter som kommunen selv har produsert, er ferdigstilt og ekspedert.

NB! Fra og med 01.01.2015 er arkivdeler som kun inneholder dokumenter av personsensitiv art utelatt fra den offentlige journalen. Dette gjelder elevarkiv, bruker-/klientarkiv og personalarkiv. Offentlig journal for disse arkivene leveres ut på forespørsel til Kommunearkivet.

Innsyn
Alle kan be om innsyn i dokumenter og saker.
Det gis ikke innsyn i opplysninger eller dokumenter som er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov eller forskrift med hjemmel i lov.

Forespørsler om innsyn vil bli individuelt behandlet. Hvis du ikke har fått svar innen fem dager, er det å betrakte som avslag på begjæring om innsyn, og du kan rette en skriftlig klage til kommunen. Innsyn skjer normalt ved at man får tilsendt e-post med det dokumentet og/eller den saken du ønsker innsyn i.

Unntatt offentlighet
I postlisten vil man se at enkelte dokumenter er unntatt fra offentlighet med hjemmel i lov. Noen opplysninger vil da være unntatt fra offentlighet. Dette vises i postlisten ved at noen felt har stjerner i stedet for tekst. Dette betyr at det er gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet ikke er offentlig tilgjengelig. Dersom noen ber om innsyn i et slikt dokument, blir det gjort en ny vurdering av om dokumentet fortsatt skal være unntatt fra offentlighet (meroffentlighet).

Publisert
05.01.2015
Sist endret
15.01.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook