Gå til innhold

Arkivene i Hvaler kommune

Hvaler kommunes arkiver omfatter både politisk behandling og administrativ forvaltning. Arkivmaterialet er i hovedsak fra formannskapsloven ble innført i 1837.

Arkiv- protokoller
Det er Sentralarkivet i Hvaler kommune som har ansvaret for arkivene. Det meste av materialet er samlet inn og arkivert på Rådhuset. Arbeidet med å ordne og registrere materialet er i gang, men det er et krevende og omfattende arbeid. En foreløpig oversikt vil bli publisert her tidlig våren 2014.

Noe arkivmateriale er også avlevert til Statsarkivet i Oslo. Dette gjelder materiale om prest, lennsmann og distriktslege. For å få tilgang til dette materialet må publikum selv henvende seg dit.

Hvaler kommune er vil søke om medlemskap i Østfold Interkommunale Arkivselskap i 2014, IKA. IKA Østfold har vedtatt å bygge et felles arkivdepot for eldre og avsluttede arkiver. Depotet vil bli et spesialbygg for arkiver med tilrettelagte lokaler for publikum. Hvaler kommune vil avlevere sine avsluttede arkiver til IKA Østfold når de er ferdig ordnet. Lister over materialet vil også finnes på våre hjemmesider.

Innsyn i arkivene vil bli gitt i henhold til de rettigheter og begrensninger som ligger i offentlighetsloven. Lenke til skjema om innsyn finner du her.

Forskere vil bli gitt tilgang til Hvaler kommunes arkiver i henhold til Offentlighetsloven og Forskrift i fovaltningsloven § 8 og 9.

Publisert
18.12.2013
Sist endret
15.01.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook