Gå til innhold

Viltnemda

Viltnemnda består av 5 medlemmer med varamedlemmer som velges av kommunestyret etter kommuneloven § 10. Det faste utvalget velger selv sin leder.

Saksområde
Mandatet til viltnemnda er nedfelt i Reglement for delegering av oppgaver og myndighet fra kommunestyret.
Viltnemnda har oppgaver som er lagt til Viltloven og Hundeloven
 
 

Publisert
06.08.2010
Sist endret
28.01.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook