Gå til innhold

Råd for eldre og funksjonshemmede

Råd for eldre og funksjonshemmede ble opprettet av kommunestyret 15.10.2015.

Rådet består av 7 medlemmer og 5 varamedlemmer. I tillegg deltar en representant fra Fagforbundet i møtene, der denne har tale- og forslagsrett.

Rådet er et rådgivende organg i kommunen, som skal behandle saker som omhandler eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal medvirke til å synliggjøre behovene eldre og mennesker med nedsatt funksjonshemmede har, og fremme løsninger.

Rådet skal hvert år utarbeide egen årsmelding, som legges frem for komunestyret.

 

Publisert
20.10.2015
Sist endret
16.01.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook