Gå til innhold

Politirådet i Hvaler kommune

Politirådet skal samle politi og lokale myndigheter til systematisk samarbeid og felles idedugnad.

Politiråd er et offentlig samarbeidsorgan mellom en kommune og et politidistrikt, der hensikten med innføringen  av politiråd er å bidra til kriminalitetsforebygging og trygghet i lokalsamfunnet.

  • Arbeidet i et politiråd vil gi kommunale myndigheter mulighet til å komme med nyttige innspill til politiets prioriteringer og planlegging.
  • På samme måte vil også politiet ha mulighet til å påvirke kommunens planer og prioriteringer, hele tiden med målet å forebygge kriminalitet.
  • Gruppen har som mål å kunne være operativ i forhold til skjev utvikling.


Politirådet i Hvaler består av; ordfører, rådmann og lensmann i kommunen.

Publisert
06.05.2013
Sist endret
06.05.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook