Gå til innhold

Klageutvalget

Klageutvalget består av 3 medlemmer med tilsvarende varamedlemmer, valgt blant kommunestyrets medlemmer. Utvalget utvides med ytterligere 2 medlemmer ved klagebehandling etter lov om helsetjenesten i kommunene.

Myndighetsområde
Klageutvalget skal behandle klage på enkeltvedtak fattet i ulike styrer, råd og utvalg. Klageutvalget har de oppgaver og den myndighet som framgår av fvl § 28, 2.ledd jfr. §34 og lov om helsetjenesten i kommunene § 2-4.
Klageutvalget skal vurdere momenter klageren har gjort gjeldende, og eventuelt nye omstendigheter og gjøre undersøkelser som trengs.

Publisert
06.08.2010
Sist endret
23.12.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook