Gå til innhold

Samhandlingsreformen - Rett behandling – på rett sted – til rett tid

- Skal vi løse fremtidens helseutfordringer må vi lage et system som gjør det lønnsomt for kommunene å holde folk friske, sier Bjarne Håkon Hanssen under APs landsmøte i 2009.

Dagens og framtidas helse- og omsorgsutfordringer står i fokus i samhandlingsreformen. Hovedutfordringene er knyttet både til et pasientperspektiv og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Kommunene får gjennom reformen og nye lover et betydelig ansvar for å øke livskvaliteten til innbyggerne og redusere presset på helsevesenet gjennom forebyggende arbeid.

I samhandlingsreformen ser man følgende hovedutfordringer:

  • Utfordring 1: Pasientenes behov for koordinerte tjenester besvares ikke godt nok – fragmenterte tjenester
  • Utfordring 2: Tjenestene preges av for liten innsats for å begrense og forebygge sykdom
  • Utfordring 3: Demografisk utvikling og endring i sykdomsbildet gir utfordringer som vil kunne true samfunnets økonomiske bæreevne

For å løse disse utfordringene tas følgende grep:

  • Hovedgrep 1: Klarere pasientrolle
  • Hovedgrep 2: Ny framtidig kommunerolle
  • Hovedgrep 3: Etablering av økonomiske insentiver
  • Hovedgrep 4: Spesialisthelsetjenesten skal utvikles slik at den i større grad kan bruke sin spesialiserte kompetanse
  • Hovedgrep 5: Tilrettelegge for tydeligere prioriteringer

For Hvaler kommune vil samhandlingsreformen bety at vi skal ta hånd om flere av de helseoppgaver som før ble løst på fylkesplan og at vi skal fokusere på forebyggene arbeid. I Hvaler kommune jobber vi derfor med å utrede hva dette betyr for vår kommune og våre helestjenester og dette arbeidet vil pågå ut året 2011.

Publisert
02.05.2011
Sist endret
02.05.2011

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook