Gå til innhold

Kommunestyret

Hvaler kommunestyre består av 21 representanter og holder sine møter i rådhuset på Skjærhalden.

Myndighet
I henhold til kommunelovens paragraf 6 må alle kommuner ha et kommunestyre som er direkte valgt av innbyggerne.

Kommunestyret er det øverste kommunale organ og treffer vedtak på vegne av kommunen i alle saker som ikke er delegert videre til andre politiske organ eller til administrasjonen.

Kommunestyret delegerer myndighet til politiske organ eller til kommuneadministrasjonen slik det finner det hensiktsmessig innenfor de begrensninger for delegasjon av myndighet som lov og forskrift setter.

En del overordnede saker kan ikke delegeres fra kommunestyret til andre organ. Dette gjelder bl.a. behandlingen av årsbudsjett, økonomiplan, regnskap og årsmelding, kommuneplan m.v.

Arbeidsform
Kommunestyrets arbeidsform er tilnærmet utfyllende beskrevet i kommuneloven. Utgangspunktet er at kommunestyret utfører sine oppgaver i åpne, forhåndsannonserte møter under ledelse av ordfører.

Publisert
05.08.2010
Sist endret
20.08.2010

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook