Vårt arbeid

Stortinget har gitt regjeringen tilslutning om å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle kommuner er pålagt å utrede kommunens tjenester, økonomi, demokrati og samfunnsutvikling og dette arbeidet er nå i gang i Hvaler kommune. Her er det vi har skrevet om kommunereform i Hvaler kommune. Siden oppdateres løpende.

Felles folkemøte med Råde og Fredrikstad kommuner

Felles plattform

Høring

Folkemøte 26. februar

Sak til politisk behandling i 2014