Mer info

Her finner du informasjon og verktøy fra regjeringen, fylkesmannen, KMD, KS og andre.

 

 • www.kommunereform.no - Robuste kommuner for framtida
  Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Les mer

 • Ny kommune - nettløsning for kommunene
  Ny kommune er et utredningsverktøy for sammenslåing av kommuner. Nett-løsningen gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for den nye kommunen. I den nye versjonen er det mer fakta og nytt og bedre kart. Prøv "Ny kommune"

 • Verktøyskasse for kommunereformen
  Kommunereformens verktøyskasse hvor du finner informasjon om gjennomflring av innbyggerundersøkelser, spørsmål og svar osv. Se mer i verktøyskassen

 • Fylkesmannnens rolle i kommunereformen
  Regjeringen vil styrke lokaldemokratiet og gjennomfører en kommunereform. Målet er større, mer robuste kommuner med økt makt og myndighet. Alle landets kommuner er invitert til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner. Fylkesmannen, i samarbeid med KS, bidrar til å gjennomføre de regionale prosessene. Les mer om fylkesmannens arbeid