Gå til innhold

Utgått: utvalg for kultur og personrettede tjenester

Utvalget består av 7 medlemmer som velges av kommunestyret.

Utvalgets saksområde:
Undervisning, barnehager, PP-tjeneste, fritidstiltak, nærmiljøtiltak, kulturtiltak, helsetjeneste, bibliotek, pleie- og omsorgstjeneste, sosiale tjenester, sysselsetting, flyktningetiltak og tilsvarende saker.

Utvalget skal behandle saker av prinsipiell betydning og kan innstille direkte til kommunestyret.

Se forøvrig kommunens delegeringsreglement


 

 

Publisert
06.08.2010
Sist endret
11.08.2014

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook