Gå til innhold

Utgått: Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 medlemmer med tilsvarende varamedlemmer, som er valgt av kommunestyret. Brukerorganisasjonene kan komme med forslag til 3 representanter og det velges 2 politikere til rådet. 

Arbeidsoppgaver
Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal medvirke til å synliggjøre behovene de ulike gruppene med nedsatt funksjonsevne har, og fremme gode løsninger for disse. Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet, men skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen. Rådet skal sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjemmelsgrunnlag
Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommuner og fylkekommuner for mennesker med nedsett funksjonsevne m.m. ble vedtatt i stortinget 17. juni 2005. §§ 1,2,5,6,7
Kommuneloven: §§ 10 nr. 3 og § 40 nr. 3 b)

Publisert
06.08.2010
Sist endret
27.10.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook