Gå til innhold

Utgått: Eldrerådet

Eldrerådet består av 6 medlemmer og tilsvarende varamedlemmer som er valgt av kommunestyret, der flertallet av medlemmene skal være alderspensjonister i kommunen. Eldrerådet har også en representant fra Fagforbundet som deltar på møtene.

Arbeidsoppgaver
Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal ivareta saker som vedkommer eldre. Eldrerådet skal i god tid før avgjørelser tas, ha alle saker til behandling som gjelder levekårene for eldre i kommunen.

Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder eldre i kommunen.

Myndiget
Lov om kommunale eldreråd
Kommunens delegeringsreglement
 

Publisert
06.08.2010
Sist endret
27.10.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook