Gå til innhold

Formannskapet

Valg og sammensetning

Formannskapet har 7 medlemmer med varamedlemmer, valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. Medlemmene skal velges blant kommunestyrets medlemmer etter forholdsvalg. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder for formannskapet.

Ansvarsområde

Formannskapet har de oppgaver som etter kommunelovens §8 er tillagt formannskapet. Dette innebærer behandling av økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak med innstilling til kommunestyret. Utover dette avgir formannskapet innstilling til kommunestyret i alle økonomi- og budsjettsaker som går utover den myndighet formannskapet selv er tillagt gjennom gjeldende delegeringsreglement.

I tillegg er utvalget tillagt følgende saksområder:

  • Valgstyre
  • Havnestyre

 

Publisert
05.08.2010
Sist endret
03.11.2010

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook