Gå til innhold

Skattetakstnemnda

Den sakkyndige nemnd består av 3 medlemmer, som er oppnevnt av kommunestyret for den kommunale valgperioden.

Nemndas oppgave er å fastsette eiendomsskattetakst for samtlige skatteobjekter/skattepliktige eiendommer i Hvaler kommune. Nemnda skal fastsette takstene i møter, og på bakgrunn av forslag som er utarbeidet av engasjerte besiktigelsesmenn. Som besiktigelsesmenn vil kommunen bruke lokalt kjente og erfarne takstmenn.

Før den alminnelige taksering påbegynnes, har sakkyndig nemnd sammen med sakkyndig ankenemnd drøftet og vedtatt alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Publisert
26.11.2012
Sist endret
25.01.2013

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook