Gå til innhold

Overskattetakstnemnda/Klagenemnda for eiendomsskattesaker

Overskattetakstnemnda består av 5 medlemmer, som er oppnevnt av kommunestyret for den kommunale valgperioden.

Nemndas oppgaver er å avgjøre klager på eiendomsskatt. Klage på takst har ikke oppsettende virkning. Nemnda kan prøve alle sider av saken, og kan endre taksten til gunst eller ugunst for skattyter eller opprettholde taksten.

Overskattetakstnemnda har sammen med sakkyndig nemnd drøftet og vedtatt alminnelige retningslinjer for takseringen for å sikre størst mulig ensartethet i vurderingen.

Publisert
19.12.2012
Sist endret
02.02.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook