Gå til innhold

Politikk og demokrati

Her kan du få en oversikt over hvordan Hvaler kommune fungerer politisk.

Kommunestyret vedtok i møtet 19.06.2014, endringer i ansvarsområder og navn på utvalg for miljø og teknikk (UMT) og utvalg for kultur og personrettede tjenester (UKPT). UMT er erstattet med utvalg for samfunnsutvikling (UFS) og UKPT er erstattet med utvalg for personrettede tjenester (UPT).   

Under hvert utvalg/råd/styre i menyen til venstre, ligger møteinnkallinger, vedlegg til de ulike saker og møteprotokoller. Her finner du også en oversikt over tidspunkt for møter, og de ulike representantene i det enkelte utvalg/råd/styre.

Hvaler kommune filmer alle kommunestyremøtene. Opptakene finner du på siden film fra Hvaler kommune.

Publisert
16.09.2010
Sist endret
22.12.2015

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook