Gå til innhold

Rullering av kommuneplanens arealdel

Oppfølging av planoppgaver!

Hvaler kommune arbeider i disse dager for å rekruttere rådgiver til planavdelingen, som følge av at våre planrådgivere sluttet i sine stillinger høsten 2016.

Vi arbeider samtidig for å sikre oppfølging av reguleringsplaner og andre oppgaver som ikke er ferdigstilt.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe konkret om tidsperspektivet for videre oppfølging av reguleringsplaner, men Hvaler kommune håper dette skal være avklart ganske raskt.

 

Alle kommuner skal i henhold til plan- og bygningsloven ha en kommuneplan. Denne består av en samfunnsdel og en arealdel. Arealdelen skal være et verktøy for å nå målene i samfunnsdelen, og vise framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Den er juridisk bindende, og brukes som styringsverktøy i detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Planen består av et plankart, et sett bestemmelser og en planbeskrivelse.

Hvaler kommune startet høsten 2014 rullering av kommuneplanens arealdel. Ved rullering har alle og enhver mulighet til å sende inn forslag til endret arealbruk.  Gjennom oppstartsfasen høsten 2014 til våren 2016 har kommunen mottatt ca. 170 slike forslag. Kommunen har dessuten egne ønsker om endringer. Når alle innspill er vurdert vil kommunen fremme et planforslag som legges ut til høring og offentlig ettersyn i minst seks uker. Da kan alle sende inn høringsinnspill og kommentere forslaget. Til slutt vedtas ny kommuneplan av kommunestyret.

På denne siden vil du til enhver tid finne samlet og oppdatert informasjon om planprosessen.

Publisert
26.09.2016
Sist endret
20.01.2017

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook