Gå til innhold

Innspill til kommuneplanens areal del

Kommunen har mottatt rundt 170 innspill totalt. Forslag som angår konkrete eiendommer kan du se i dette kartet:

 

 

 

Innspill som angår flere eiendommer er enten kartfestet på en av eiendommene eller lagt til i denne listen:

Innspill uten geografisk plassering:

ForslagID 42 Holme og Sveberg

ForslagID 47 Norsk maritimt museum

ForslagID 62 Østfold Fylkeskommune

ForslagID 71 (dok. nr 1) Kai Hermansen

ForslagID 71 (dok. nr 2) Kai Hermansen

ForslagID 71 (dok. nr 3) Kai Hermansen

ForslagID 78 Visit Fredrikstad og Hvaler AS

ForslagID 82 Hvaler Frp

ForslagID 84 Andersen og Adolfsen

ForslagID 86 Oslofjordens friluftsråd

ForslagID 87 Statens vegvesen

ForslagID 99 Kystverket

ForslagID 100 Fylkesmannen i Østfold

ForslagID 131 Østfold fylkeskommune

ForslagID 137 Kystverket

ForslagID 146 Statens vegvesen

ForslagID 148 Forsvarsbygg

ForslagID 154 Ove Henry Risøy

ForslagID 155 Oslofjordens friluftsråd

ForslagID 163 Fylkesmannen i Østfold

ForslagID 164 Direktoratet for mineralforvaltning

ForslagID 165 Riksantikvaren

Det er ikke gitt at et innspill blir tatt med i ny kommuneplan. Innspillene er kun offentlig gjort her for at alle interesserte skal kunne følge arbeidet. Planavdelingen jobber nå med konsekvensutredning av hvert enkelt innspill. På bakgrunn av utredningen vil kommunen avgjøre hvilke innspill som skal imøtekommes og ikke.

Publisert
06.09.2016
Sist endret
27.09.2016

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook