Gå til innhold

Kommuneplanens arealdel rulleres

Hvaler kommune startet høsten 2014 rullering av kommuneplanens arealdel. På denne siden vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om planprosessen. Les mer.

 

Oppfølging av planoppgaver!

Hvaler kommune arbeider i disse dager for å rekruttere rådgiver til planavdelingen, som følge av at våre planrådgivere sluttet i sine stillinger høsten 2016.

Vi arbeider samtidig for å sikre oppfølging av reguleringsplaner og andre oppgaver som ikke er ferdigstilt.

På nåværende tidspunkt er det ikke mulig å si noe konkret om tidsperspektivet for videre oppfølging av reguleringsplaner, men Hvaler kommune håper dette skal være avklart ganske raskt.

Her finner du alle innspill til kommuneplanens arealdel

Kommunen har mottatt totalt ca 170 innspill til kommuneplanens arealdel. Vi ha samlet alle innspillene, slik at de er lett tilgjengelige for innsyn. På grunn av at rulleringen av kommuneplanens arealdel krever så mye ressurser, har vi dessverre ikke anledning til å ta i mot henvendelser om innspillene før planen blir lagt ut på høring. Les mer.

 

Fastsatt planprogram

Planprogram for rullering av kommuneplanens arealdel ble fastsatt av kommunestyret i sak 28/16 den 31.mars 2016. Les mer.

 

Høring og offentlig ettersyn

Hvaler kommune har den 15.02.2018 i PS 3/18 vedtatt å legge planforslag for kommunens arealdel 2018-2030 til høring og offentlig ettersyn. Plandokumenter og særutskrift finner du her.

 

Publisert
26.09.2016
Sist endret
26.03.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook