Gå til innhold

Planer

Kommuneplan 2011-2023

Kommunereform

 Areal- og safunnsutvikling

Helse og omsorg

Kultur

Oppvekst og utdanning

Skoleutredningen 2014:

Skoleutredningen 2013:

Samferdsel

Oppstart planarbeid

Planer på høring

Kommuneplanens arealdel

Bølingshavn

Nylig vedtatte reguleringsplaner

Alle vedtatte reguleringsplaner finner du i karttjenesten vår.

Økonomiplan 2015-2018

Eldre økonomiplaner med årsbudsjett:

Publisert
30.10.2014
Sist endret
18.04.2018

Kontaktinformasjon


Hvaler kommune

Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent hverdager: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no

Chat med servicetorget

Facebook 
Følg Hvaler kommune på Facebook