Gå til innhold

Kulturhistorisk landskap i Hvaler er av nasjonal interesse

De østre øyer i Hvaler kommune er av Riksantikvaren valgt ut som ett av ni kultuhistoriske landskap i Østfold som er av nasjonal interesse.

De østre øyer består av Nordre og Søndre Sandøy, Herføl, Nordre og Søndre Lauer og Børholmen, samt en rekke mindre holmer.

De utvalgte landskapene danner et register som Riksantikvaren skal innlemme i Askeladden (database for registrerte kulturminner).

I tillegg til de østre øyer inngår følgende landskap i Østfold i Riksantikvarens register:

  • Haldenvassdraget, Halden, Aremark og Marker kommuner
  • Glomma gjennom Indre Østfold, Eidsberg, Askim, Skiptvedt og Spydeberg kommuner
  • Søndre Jeløy, Moss kommune
  • Værne kloster - området, Rygge kommune
  • Sarpefossen, Borregaard og Hafslund, Sarpsborg kommune
  • Oldtidsveien – Skjebergsletta, Fredrikstad og Sarpsborg kommuner
  • Fredrikstad festning, Gamlebyen og Byens marker, Fredrikstad kommune
  • Iddefjordsfjella, Halden kommune

Østfold er det første fylket i Norge hvor et slikt register er ferdigstilt.

Riksantikvaren skriver dette om de østre øyer:

«Området representer kystkulturlandskapet ved Oslofjorden på en god måte, særlig fordi dette er et landskap som ikke er tilrettelagt på bilenes premisser. Et stort antall tufter etter svært gammelt sesongfiske, strandsitterplasser og småbruk viser lang kontinuitet i bosetting og bruk av skjærgården. Øyene var et av landets tidligste og viktigste områder for fritidsbebyggelse, er fremdeles et viktig rekreasjons- og fritidsområde og inngår blant landets mest kjente «ferieparadis».»

For mer informasjon se rapport som Riksantikvaren har laget i forbindelse med arbeidet:

http://www.riksantikvaren.no/Aktuelt/Nyheter/Kulturhistoriske-landskap-i-OEstfold

Publisert
12.11.2015
Sist endret
12.11.2015

Kontaktinformasjon

Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

RSS - Abonner på nyheter

Hvaler kommune på RSS

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger