Gå til innhold

Vil du leie torgplass på Skjærhalden?

Hvaler kommune har torgplasser til utleie på Skjærhalden torg - 2014. For plassene 0 – 4 i tidsrommet 2. mai til 31. oktober og for plassene 5 – 16 i tidsrommet 2. mai til 15. september.

Det kan selges alle slags varer som det ikke kreves spesiell tillatelse til å selge. Salg av fisk, kjøtt og lignende kan tillates dersom Mattilsynets godkjenning foreligger. Godkjenningen må følge med søknaden. Forøvrig må også helseforskriftenes bestemmelser følges.

Vi har 2 størrelser på torgplassene:

  • ca. 5 x 5 m (stor) og
  • ca. 2,5 x 5 m (liten)

Plassene leies ut uten tilgang på strøm og vann.

Prisene for 2014:

  • Stor plass for sesongen: kr. 8.100,-. Liten plass for sesongen: kr. 4.050,-.
  • Stor plass pr. dag: kr. 470,-. Liten plass pr. dag: kr. 230,-.
  • Mer informasjon om priser på side 28 i kommunens betalingsregulativ.

Søknad om plass med opplysninger om hva slags varer som skal selges samt plassbehov, sendes postmottak@hvaler.kommune.no eller Hvaler kommune, Servicetorget, Storveien 32, 1680 Skjærhalden, innen 5. april 2014 og merkes "Torgplass".

Publisert
20.03.2014
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger