Gå til innhold

Vi har passert 50% - over halvparten av hus og hytter har nå smarte vannmålere på Hvaler

I skrivende stund er over 2400 vannmålere skiftet ut. Vi setter inn en storoffensiv mot og i høstferien og håper at vi får tatt et stort jafs før utgngen av 2017.

Skal dere på hytta i høstferien eller en helg? Benytt sjansen og bytt vannmåler!

- Vi vet av erfaring at mange hytteeiere tar en tur ut nå på høsten før de stenger av hytta. Vi vil imøtekomme dere som det ikke har passet for tidligere ved å tilby vannmålerbytte på kveld og helg. I perioden fredag 30. september - søndag 15. oktober vil rørleggerne kunne jobbe frem til kl. 19.00 alle dager, også helger.

Vi håper at så mange som mulig kan få til dette. Er du ikke selv på hytta kan kanskje en venn eller nabo stille opp for deg?

For øvrig går arbeidet videre til normal arbeidstid utenom dette.

Vi ber om at dere tar direkte kontakt med rørlegger for å avtale tid: 
Vesterøy: tlf 952 66 001 (Bravida)
Det øvrige Hvaler: tlf 975 77 072 (Assemblin)

Hvis du ikke kommer gjennom på telefonen, legg igjen en beskjed eller send en SMS så vil rørleggeren ringe tilbake. Nå har vi kommet langt, vi har passert 50 % av alle målerne som skal byttes, men vi har fortsatt et stykke igjen og håper å få gjort unna så mange bytter som mulig i 2017.

Lekkasjer er allerede oppdaget
Som en direkte konsekvens av at de har fått en smart vannmåler, har vi til nå oppdaget og fått varslet 4 kunder om en pågående vannlekkasje på eiendommen. I ett tilfelle dreide det seg om en hytteeier som bor i utlandet. Vi fikk varsel og det viste seg snart at det rant ut tre kubikk i døgnet når hytta står tom. Dette tilsvarer 1278 kubikk i året og ville i verste fall betydd en regning rett i underkant av 50 000 kroner for den uheldige hytteeier. Heldigvis ble lekkasjen oppdaget, eier ble varslet som igjen fikk bestilt rørlegger.

I dag får vår VA avdeling varsel når det er unormalt høyt forbruk av vann over tid. Når teknologien er ferdig utviklet vil dere som kunder selv få kontroll på dette via en App som varsler. Det  er ikke lenge igjen før denne er ferdig – den er nå under utprøving.

Hvordan unngå lekkasjer?
Det er viktig at vannmåleren står montert frostfritt. Det er helt ulovlig å demontere måleren om høsten – dette vil utløse et varsel til oss. Vannmåleren skal kun bli håndtert av fagfolk, det vil si autorisert rørlegger. Den skal også være plombert.


Publisert
15.09.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger