Gå til innhold

Veiarbeid på Grønnetkilen bru på Spjærøy

Mandag 3. september starter rehabiliteringen av to fundamenter på Grønnetkilen bru ved Sand Marina på Spjærøy. Arbeidene kan føre til perioder med kun ett åpent kjørefelt og vektbegrensninger på brua.

HVA SKAL GJØRES

To av brufundamentene som står i vannet ute i Grønnetkilen har fått svekket bæreevne. Det er disse fundamentene som skal forsterkes. Dette er et tidkrevende arbeid hvor det blant annet lages en tørr byggegrop rundt fundamentene, dårlig betong fjernes, og det armeres og støpes en betongkappe rundt disse. Det kan i kortere perioder bli noe støy fra arbeidene, spesielt i forbindelse med meisling av betong.

Rehabiliteringen skal etter planen være ferdig i desember 2012.

BEGRENSNINGER FOR TRAFIKKEN

Når byggegropa under brua er tørrlagt kan vi inspisere fundamentene bedre. Statens vegvesen vil da vurdere om det er nødvendig med trafikkbegrensninger.

Hvis dette blir aktuelt vil det i perioder kun være ett åpent kjørefelt over brua. Trafi kken blir da regulert ved hjelp av lyssignaler, slik at det er mulig å kjøre i begge retninger.

Tillatt totalvekt for tunge kjøretøy kan bli satt ned hvis det viser seg at brua får mindre bæreevne mens rehabiliteringen pågår. Foreløpig ser det ut til at kjøretøy med totalvekt over 30 tonn da ikke vil kunne passere.

Dette berører ikke busstrafi kken.

Det vil bli skiltet ved brua hvis vi innfører vektbegrensninger og stenger ett kjørefelt. Endringene blir også kunngjort i lokalavisene og på www.vegvesen.no.

HVEM GJØR HVA

Det er Statens vegvesen som er byggherre for arbeidet, på oppdrag fra Østfold fylkeskommune.

Utførende entreprenør er Mesta Drift AS.

Vi beklager eventuelle ulemper som arbeidene medfører for trafikanter, beboere og næringsdrivende i området.

KONTAKTPERSONER I STATENS VEGVESEN:

  • Kameran Aziz, tlf. 69 24 36 22 (før 17. september)
  • Ove Solheim, tlf. 69 24 35 84 (etter 17. september)
Publisert
30.08.2012
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger