Gå til innhold

Varsel om røyktest av avløpsnett i Skjærhalden

Hvaler kommune har registrert uønsket inntrengning av fremmedvann/regnvann til det offentlige avløpssystemet i området Skjærhalden. I denne forbindelse skal kommunen foreta flere røyktester med kald ufarlig scenerøyk i dette området.

Arbeidet varsles med en kunngjøring i Fredrikstad Blad og oppslag på oppslagstavler i nærområdet. I tillegg varsles Fredrikstad Brann- og redningskorps og Alarmsentral Brann Øst.

Røyktestingen vil tidvis pågå i hele januar 2016.

Se kart over testområde pr. 4. januar 2016.

Det benyttes kald ufarlig scenerøyk som IKKE er helsefarlig.

Arbeidet vil normalt resultere til at røyk siver ut av husets lufteledning for avløp over tak. Dersom det er feil på private sanitæranlegg i form av tørre vannlåser, utette rør og forbindelser, lufting av kloakk som feilaktig er avsluttet på loft etc. kan røyken sive inn. Dette skjer normalt ikke.

Dersom den kalde ufarlige scenerøyken kommer inn i boligen forsvinner den raskt ved utlufting.

Det er personell fra Hvaler kommune, avdeling vann, avløp, renovasjon og vei som vil utøve det praktiske arbeidet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med servicetorget på tlf.: 69 37 50 00.

VARV – avdeling vann, avløp, renovasjon og vei

Publisert
04.01.2016
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger