Gå til innhold

Vårdugnad

Vi får mange spørsmål og synspunkter om «Vårdugnaden» / «Rusken» for 2017 og ønsker å forklare våre muligheter og begrensninger.

Den opprinnelige hensikt med «Vårdugnaden» var å bidra til opprydding i nærområder og det offentlige rom (lekeplasser, parker, fellesområder etc.). Noen steder er dette fremdeles det som gjøres.

I «Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer» står det:
«Kostnadene forbundet med generell opprydding av «herreløst» avfall på offentlig sted i kommunen kan ikke dekkes gjennom avfallsgebyrene. Det er bare husholdningsavfall som kommunen har «plikt til å samle inn, motta og/eller behandle», og som faller inn under gebyrbestemmelsen i forurensningsloven § 34. Husholdningsavfall er i § 27 definert som «avfall fra private husholdninger». Forsøpling på offentlig sted kan ikke i utgangspunktet antas å falle inn under en slik definisjon.»

Etter mange år med vårdugnaden oppleves det av oss som arbeider på Sandbakken miljøstasjon at tiltaket mer har blitt opprydding av hage- og bygningsavfall (rivning av uteplasser, brygger etc.) hos husholdningene (hus / fritidsbolig) og de næringsdrivende.

Litt bakgrunnsinformasjon

Kommunal renovasjon dekkes inn over årsgebyret som har vært uendret siden 2015 da det ble redusert med 5 % til:

Type årsgebyr

Gebyr inkl. mva.

Helårsbolig uten kompostavtale

Kr. 2 940,-

Helårsbolig m/kompostavtale

Kr. 1 910,-

Fritidsbolig uten kompostavtale

Kr. 2 460,-

Fritidsbolig m/kompostavtale

Kr. 1 600,-

Det er samme pris dersom husholdningen består av 1 person eller at det er en storfamilie. I henhold til Statistisk sentralbyrå blir det levert 439 kg avfall per innbygger (2015) i gjennomsnitt per år.

I Hvaler kommune har vi containere spredt ut over øyene hvor husholdningsavfallet normalt blir levert. Gjennom disse containere ble det levert ca. 2 200 tonn i 2016 som blir 328 kg per husholdning. Til Sandbakken miljøstasjon ble det i tillegg levert i 2015 ca. 3 300 tonn som blir 493 kg per husholdning. Vår statistikk inneholder dessverre ikke hvor mye av dette som næringslivet leverte eller de som ikke bor eller har hytte på Hvaler som dro til Sandbakken miljøstasjon for å levere «gratis» avfall.

Det er ingen ting som er «gratis»! Dersom vi skal fortsette med vårdugnaden slik som den har utviklet seg, må vi eventuelt øke gebyret for alle. Det betyr at de ca. 70 % av våre «kunder» som nærmest aldri benytter Sandbakken miljøstasjon, skal betale for de som benytter det mye.

Vårt primær mål med introduseringen av «renovasjonskort» til husholdningene er å få skilt næringsavfall og husholdningsavfall, noe som har vært et pålegg siden 2007. I tillegg skal vi ta betalt for de fra andre kommuner som benytter Sandbakken miljøstasjon uten å betale avfallsgebyr til kommunen.

Sekundært ønsker vi en bedre avfallssortering som vil har en positiv effekt på klima og miljø.

Vår valg av løsning for 2017

Vi har valgt å legge til 350 kg avfall per husholdning inkludert i avfallsgebyret. Dersom noen trenger å kaste mer enn 350 kg, blir de belastet det det koster kommunen å håndtere og levere avfallet. Gjennomsnittlig koster avfallet fra Sandbakken miljøstasjon kr. 1,25 per kg.

Vårdugnaden kostet i 2013 kr. 660 000,- alene. I henhold til «Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer», kan ikke dette belastes husholdningene, men dekkes av kommunen. For 2017 er det midler kommunen ikke har prioritert.

Vi har valgt å holde langåpent i uke 21 alle ukedager med unntak av Kristihimmelfartsdag, slik at de fleste skal få mulighet til å avhende sitt avfall. Åpningstidene blir:

Dag

Åpningstid

Mandag 22. mai

07:00 – 19:00

Tirsdag 23. mai

07:00 – 19:00

Onsdag 24. mai

07:00 – 19:00

Torsdag 25. mai – Kristihimmelfartsdag

Stengt

Fredag 26. mai

07:00 – 19:00

Lørdag 27. mai

09:00 – 19:00

Søndag 28. mai

09:00 – 19:00

Veien videre

Hele samfunnet har ansvar for at ikke miljøet forsøples og at vi gjenvinner mest mulig av vårt avfall. Vi har store utfordringer med marint avfall og enkeltes ansvarsfraskrivelse i forbindelse med avfallshåndtering.

I Hvaler kommune har vi igangsatt en renovasjonsanalyse. Vi skal se på hvordan vi kan forbedre sorteringen av avfallet og rettferdigheten i avgiftsbelastningen. Vi ønsker også å være en god partner for næringslivet i forbindelse med avfallshåndtering. Til denne analysen trenger vi innspill og forslag fra alle og håper mange vil bidra.

Publisert
09.05.2017
Sist endret
24.05.2018

Kontaktinformasjon


Kontakt
Hvaler kommune
Storveien 32
1680 Skjærhalden

Servicetorget
Åpent: 8.00 - 15.30
Tlf: 69 37 50 00
postmottak@hvaler.kommune.no 
Chat med servicetorget

Facebook 

Hvaler kommune på Facebook

Abonner på nyheter 
Abonner på driftsmeldinger